วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

potassiumchlorate

The Sun n13-7-2555-10-43-00-1ew เป็นสารโพแทสเซี่ยมคลอเรต สารลำไย ที่นิยมนำมาใช้เป็นสารราดลำไยเพื่อเป็นการชักนำ บังคับ หรือเร่งให้ลำไยออกดอกโดยเฉพาะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากในประเทศจีน ไต้หวัน และเวียตนาม โดยเฉพาะประเทศจีนนิยมใช้สารราดลำไยกันส่วนใหญ่อยู่ในเขตมณฑล กวางตุ้ง กวางซี ฟูเจี้ยน และไหนาน เป็นที่ยอมรับว่า สารโพแทสเซี่ยมคลอเรต The Sun new เป็นสารลำไยหรือสารราดลำไยที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถชักนำ  บังคับ หรือเร่งให้ลำไยออกดอกได้จริง แม้นlสภาพภูมิอากาศจะไม่เอื้ออำนวยก็ตาม สำหรับประเทศไทยมีการใช้สารโพแทสเซี่ยมคลอเรตเป็นสารลำไยหรือสารราดลำไยกันมาหลายปีแล้ว แต่ประสบปัญหาหลังจากราดสารแล้ว ได้ผลผลิตไม่เป็นไปตามความที่ต้องการ หรือ ต้นลำไยโทรมและตายในที่สุด อันเนื่องมาจากการใช้สารลำไยสารโพแทสเซี่ยมคลอเรตที่ไม่มีคุณภาพ เจอปนด้วยสารเคมีตัวอื่น  ลองหันมาใช้สารลำไยสารโพแทสเซี่ยมคลอเรต The Sun new ของเราดูแล้วปัญหาต่างๆของท่านเกษตรกรชาวสวนลำไยจะหมดไป

- หากเกษตรกรท่านใดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือนำไปใช้สามารถติดต่อได้ที่ 089-5599056ขออภัยกำลังปรับปรุง  และ ขออภัยกำลังปรับปรุงคุณสมพงษ์ ติดต่อเวลาตั้งแต่ 06.00 น. ถึง 22.00 น. ขายมาหลายปีแล้ว เบอร์โทรศัพท์( 089-5599056)ใช้มา 6-7 ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนเบอร์ ไม่ซื้อไม่เป็นไรโทรมาคุยแลกเปลี่ยนความรู้แชร์ประสบการณ์ เกี่ยวกับลำไยได้ครับ ยินดีรับโทรศัพท์ทุกสาย....
facebook :  ขออภัยกำลังปรับปรุง
ขออภัยกำลังปรับปรุง


ตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่
-นครปฐม : คุณ นิยม เบอร์โทรติดต่อ ขออภัยกำลังปรับปรุง
-เชียงราย : คุณ สังเวียน เบอร์โทรติดต่อ ขออภัยกำลังปรับปรุง
-ลำพูน อำเภอลี้ : บริษัทชัยเดชการเกษตรจำกัด เบอร์โทรติดต่อ ขออภัยกำลังปรับปรุง
- ลำพูน อำเภอป่าซาง : คุณ จักรพงษ์ เบอร์โทรติดด่อ ขออภัยกำลังปรับปรุง

Appearance : Pink Powder (ผงสีชมพู)
Packing : In pp bags of weight 25 kg (กระสอบ 25 กก)
Premium Grade : Intensity formulas make forcing
stage of the Longan tree the succeed
Specifications :1.1 Potassium Chlorate Pink Powder
1.2 Purity 99.9 min.
Applications : used for forcing flowering Longan
Formulas : KCLO3
UN No:1485: Hazard Class:5.1
 
สารพ่นทางใบของ The Sun new ทั้งหมด
สินค้ารุ่นใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วมีจำหน่ายที่นี่


เรียน ลูกค้าทุกท่าน
            เนื่องจาก สารโพแทสเซี่ยมคลอเรตยี่ห้อ The Sun new  ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัท The Sun new ได้นำเข้ามาจากประเทศจีนและจำหน่ายในประเทศไทยมาหลายปีแล้ว และเป็นที่นิยมใช้กันมากของลูกค้าชาวสวนลำไยในเขตภาคเหนือ ปัจจุบันทางบริษัทได้ทำการ เปลี่ยนรูปแบบโลโก้และชื่อ เป็น logan ซื่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออกของบริษัทฯ และเพิ่มผู้ถือหุ้นรายใหม่คือบริษัท logan จึงเรียนลูกค้าให้ทราบว่าหากลูกค้าเห็นสินค้าที่วางขายเป็นยี่ห้อและโลโก้ตามรูปภาพที่แสดงตามรูปข้างล่างนี้ ให้ลูกค้าเข้าใจว่าเป็นสินค้าตัวเดียวกันกับ The Sun new
           ซึ่งสินค้าตัวใหม่นี้เปลี่ยนแปลงเฉพาะรูปแบบการบรรจุหีบห่อและชื่อโลโก้เท่านั้น แต่คุณภาพของเนื้อสารโพแทสเซี่ยมคลอเรตยังเป็นตัวเดียวกันกับ The Sun new จึงเรียนมาเพื่อให้ลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายทราบโดยทั่วกัน
- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าตัวอื่นๆของเรา >>>>> กด กด กด กด เบาๆ

- Blogger จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักก็คือพยายามรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำสวนลำไยและการใช้สารลำไยสารใส่ลำไยสารโพแทสเซียมคลอเรตซึ่งบทความที่ที่ถูกเขียนอยู่เวปนี้ผู้จัดทำ Blogger ได้รวบรวมมาจากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตซึ่งแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้มาจากเวปไซด์ที่ได้รับการยอมรับ และมีการบ่งบอกว่ามาจากที่ไดบ้าง อ้างอิงจากที่ใดฉะนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลทุกอย่างมีความถูกต้องแน่นอน ทางผู้ทำ Blogger ได้แยกเป็นหมวดหมู่ให้ท่านได้ศึกษาดังนี้


ดอกลำไย-13-11 - ขั้นตอนการดูแลลำไย เป็นข้อมูลที่ได้แสดงเกี่ยวกับการทำสวนลำไย บ่งบอกเป็นปฏิทินในแต่ละเดือนว่าควรทำอะไรบ้างกับสวนลำไย ต้องใส่ปุ๋ยลำไยอะไรตอนไหน สูตรอะไรบ้าง เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจาก สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติมคลิก
DSC04208
2 - วิธีการใส่สารใส่ลำไยสารโพแทสเซียมคลอเรตโพแทสเซียมคลอเรตหรือสารราดลำไยกับต้นลำไย ได้รวบรวมความรู้มาจากการทำสวนลำไยของเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่นำสารลำไยสารโพแทสเซียมคลอเรต The Sun new ของเราไปใช้เป็นสารราดลำไยแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ มาเผยแพร่ส่วนมากแล้วเกษตรกรชาวสวนลำไยจะมีวิธีการในการใช้สารใส่ลำไยสารโพแทสเซียมคลอ เรตเป็นของตนเอง ซึงเกิดจากประสบการณ์ที่ทำสวนลำไยและใส่สารใส่ลำไยสารโพแทสเซียมคลอเรตเป็นสารราดลำไยมามากกว่า 10 ปี ซึงผู้เขียนเองได้นำสารลำไยสารโพแทสเซียมคลอเรตหรือสารราดลำไย ไปจำหน่ายและได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน และสรุปเป็นวิธีการดังนี้ต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติมคลิก
 
หนอนคืบ3 - โรคและแมลงที่เกิดจากการทำสวนลำไย บ่งบอกถึงโรคและแมลงที่เกิดขึ้นจากการทำสวนลำไยว่าเกิดจากอะไร มีวิธีป้องกันอย่างไร ต้องกำจัดโดยวิธีใด เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ อ่านเพิ่มเติมคลิก
สารราดลำไย0038
4 - ผลงานของเรา เป็นข้อมูลที่เกิดจากการไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่นำสารใส่ลำไยสารโพแทสเซียมคลอเรต The Sun new ไปใช้ มีการบ่งบอกชื่อสถานที่เรียบร้อย สามารถตรวจสอบข้อมูลและยินดีพาไปดูสถานที่จริงโดยติดต่อมาที่เราขออภัยกำลังปรับปรุง ตอนนี้ข้อมูลน้อยไปหน่อยเนื่องจาก อุปกรณ์เก็บข้อมูลเกิดการสูญหายต้องขออภัยด้วยนะครับ จะทยอยถ่ายมาลงให้เรื่อยๆนะครับ อ่านเพิ่มเติมคลิก ……
.
.


.เทคนิคการใส่สารลำไย
.
เทคนิคการใส่สารลำไยหรือสารราดลำไยของเกษตรกรชาวสวนลำไย ( ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้ไปพบเห็นและสอบถามจากเกษตรกรที่ใช้แล้วได้ผลและได้ทดลองด้วยตัวเองมาแล้ว ) ใครจะนำไปใช้ก็ได้ เพราะผมก็จำเทคนิคเขามาทดลองใช้เหมือนกันไม่ได้คิดขึ้นเองถุกบ้างผิดบ้างก็ลองนำไปประยุกใช้กันเองนะครับ  สำหรับผมลองมาหมดแล้วได้ผลดีครับ
.
.
.
ก่อนการราดสารลำไยสารโพแทสเซี่ยมคลอเรต
                   ก่อนการราดสารลำไยประมาณ 20-30 วันให้หาปุ๋ยที่มีตัวกลางและตัวท้ายสูงๆ เพื่อสะสมอาหารและเปิดตาดอก เช่น ปุ๋ยสูตร 8-24-24 , 5-15-25 , 9-24-24 หรือ 13-13-21 จะทำให้ใบลำไยจะเขียว มัน และใบใหญ่ และพ่นทางใบด้วยปุ๋ย 13-0-46 ครึ่งกิโลต่อน้ำ 200 ลิตร เป็นการเร่งใบให้แก่เร็ว
.
.
.
วิธีการราดสารโพแทสเซี่ยมคลอเรต
วิธีที่ 1
                   วัดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นลำไยไม่ใช่รัศมีนะ ว่าได้กี่เมตรแล้วคำนวณ 1 เมตรใช้สารโพแทสเซี่ยมคลอเรตประมาณ  4 ขีด สมมุติว่าวัดได้ 5 เมตรก็ใช้สารโพแทสเซี่ยมคลอเรตประมาณ 2 กิโลกรัมต่อ 1 ต้น แล้วใช้สารโพแทสเซี่ยมคลอเรตที่ใช้ราดทางดิน  4  ขีดผสมกับปุ๋ยสูตร 0-52-34( โพแทสเซียมฟอสเฟต---> ช่วยในการลดการแตกยอดอ่อนพร้อมกระตุ้นการออกดอก )หรือ 0-42-56 ประมาณ 5 ขีด ทุก 1-7-15 วันและจะพ่น 0-52-34 อย่างเดียว หลังราดสารผ่านไป 25 วันครับ เพราะช่วงนี้ลำไยจะเริ่มแทงช่อดอกแล้วควรหยุดพ่นสารคลอเรต แล้วก็จะพ่น 0-52-34 ทุก3-5 วันครั้ง ไปตลอดจนกว่าจะเห็นช่อดอกชัดเจน  ( ในกรณีราดสารแล้วกลัวว่าฝนจะตกให้แบ่งการราดทางดินออกเป็นสองครั้ง โดยสมมุติว่าเราคำนวณแล้วว่าลำไย 1 ต้นต้องใส่สารราดลำไยประมาณ 2 กิโลกรัม ก็ให้เราแบ่งการราดทางดินออกเป็นสองครั้งๆละ 1  กิโลกรัม
วิธีที่ 2
                   สารโปเเตสเซี่ยมครอเรต 10 กิโกรัม ผสม 46-0-0 ( ปุ๋ยยูเรีย ----> ช่วยให้ลำไยดูดซับสารโพแทสเซียมคลอเรตได้เร็วขึ้น) 1.5 กิโลกรัม น้ำ 200ลิตร พ่นลงดินโดยใช้หัวพ่นยา  ก่อนพ่นสารหนึ่ง วันควรรดน้ำพอชุ่ม  หลังราดสาร 5-7 วันพ่นทางใบด้วย  โพเเทสเซี่ยมคลอเรต 3 ขีดผสมไทโอยูเรีย (ใช้ในช่วงของการแทงช่อดอก กระตุ้นการออกดอก ) 3 ขีด น้ำ200 ลิตร หากต้นมีอายุมากควรพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5-7วัน   หลังจากนั้นควรพ่นสะสมอาหารด้วยทุกๆ 7-10 วัน  ประมาณ25-30วันจะเริ่มเเทงช่อดอก เมื่อเเทงช่อดอกเเล้วอาจมีใบเเรงควรใช้ 5-25-30หรือ  7-13-34 ( ปุ๋ยเกร็ด สูตร 7-13-34 ขนาดกระปุก 1 กิโลกรัม สูตรบำรุงดอก เร่งผล เพื่อบล๊อกใบเเต่พัฒนาดอก )
วิธีที่ 3
                ใช้สารโพแทสเซี่ยมคลอเรตที่ใช้ราดทางดิน นำมาพ่นทางใบผสมกับสารเอททีฟอน(ช่วยปลิดใบอ่อน) ในอัตราสารประมาณ 3 ขีดผสมสารเอทธิฟอน( Ethephon )100 ซี.ซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3-7-14 วันตามลำดับ ประมาณ 25-30 ลำไยก็จะแทงช่อดอกออกมา หลังจากนั้นก็สุดแล้วแต่ท่านจะบำรุงช่อดอกของลำไยต่อไป ( การใช้ เอทธิฟอน( Ethephon ) ต้องอ่านรายละเอียดให้ดีๆ เพราะมันมีหลายอย่าง แต่ที่นิยมนำมาใช้กับลำไย คือ เอทธิฟอน( Ethephon ) 48 กับ 52 เปอร์เซนต์ )  วิธีนี้ผมไม่เคยลองทำ เพราะผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับ สารเอทธิฟอน( Ethephon ) 
วิธีที่ 4 แนะนำให้ใช้วิธีนี้ ได้ผลมากกว่า 90 เปอร์เซนต์
               ให้ทำตาม  http://potassiumchloratelongan.blogspot.com/p/blog-page_7.html  แต่เพิ่มเติม ปุ๋ย 13-0-46 ผสมลงไปในสารโพแทสเซี่ยมคลอเรตในอัตราปุ๋ย 13-0-46  2-3 ขีดต่อสารโพแทสเซี่ยมคลอเรต โดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัม
วิธีปฎิบัติหลังการให้สาร

- อัตราการผสมปุ๋ยเมื่อลำไยแทงช่อดอกออกมามีอัตราการให้ปุ๋ยดังนี้
ยูเรีย ( 46-0-0) 3 ส่วน : ปุ๋ย คัลเซี่ยมไนเครท ( 15-0-0 )1 ส่วน : 16-16-16 หรือ 15-15-15 1 ส่วน
อัตราการใช้ ทรงพุ่มลำไย วัดผ่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตรใช้ประมาณ 7 ขีด
ประโยขน์มีดังนี้
ยูเรีย ( 46-0-0 ) : ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นธาตุอาหารหลักของพืช โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเพาะปลูกที่ต้องเร่งการเจริญเติบโตของพืชอย่างรวดเร็ว
คัลเซี่ยมไนเครท ( 15-0-0 ) : บำรุงการเจริญเติบโตสร้างเปลือก ขยายผล
16-16-16 หรือ 15-15-15 : สร้างความพร้อมให้ทุกส่วนของพืช เพิ่มความเจริญเติบโต เพิ่มปริมาณแป้งใน ผลผลิต

ลำไยใส่สารนอกฤดูจังหวัดลำพูน 
-ให้สังเกตลูกลำไยจะมีขนาดใกล้เคียงกันหมด  สวนนี้มีการตัดแต่งลูกลำไยให้เหลือพอเหมาะ
 
อยากดูภาพเพิ่มเติมกรุณากด "อ่านเพิ่มเติม" ที่ด้านล่างครับ

Search

กำลังโหลด...